Polskie wakacje 2013
Polish Hols 2013

Miejsca warte odwiedzenia! Polecamy!
Worth seeing - we highly recommend!

Przez Lądek (Zdrój)

Through London

Przez Belgię

Through Belgium

Albania w Polsce (Wisła, 50ty Tydzień Kultury Beskidzkiej)

Albany in Poland (Wisła; The 50th Week of Beskidy Culture, a yearly, lovely international folk event)

Ważka w Wapienicy nad tamą

A dragonfly in Wapienica, Poland, by the dam

Chata w Wapienicy

The Hut in Wapienica (it's a coffee-shop with a tarrace!)

Wapienica, spacer

A stroll in Wapienica

Wapienica, motylek

A butterfly i Wapienica

Wołyń w Polsce (Wisła, 50ty Tydzień Kultury Beskidzkiej)

Wołyń in Poland (Wisła; The 50th Week of Beskidy Culture, a yearly, lovely international folk event)

Wtem - widok na scenę. Hm. (Wisła, 50ty Tydzień Kultury Beskidzkiej)

A sudden view at the stage... Khem. (Wisła; The 50th Week of Beskidy Culture, a yearly, lovely international folk event)

Słowacy w Polsce (nie mam już pewności...) (Wisła, 50ty Tydzień Kultury Beskidzkiej)

Slovakian in Poland (not sure any more...) (Wisła; The 50th Week of Beskidy Culture, a yearly, lovely international folk event)

To nie ja! (Żywiec, okresowa wystawa narzędzi Tortur w Zamku)

Wasn't me! (the temporary exhibition of torture instruments in Żywiec Castle)

Zamek książąt Habsburskich w Żywcu - wystawa archeologiczna - wykopane przy renowacji

The Castle of Habsburg Princes in Żywiec - archeological exhibition - dug out during renovation

Mostek w parku koło Żywieckiego Zamku

A bridge in the park next to the Żywiec Castle

Zegar słoneczny (tyle lat i działa! Ale się późni godzinę między kwietniem a październikiem) - Zamek w Żywcu

The solar clock (so old and still working - only an hour late between April and October) - the Żywiec Castle

Ghostman Project; wokalista Grzegorz Lulek (Letnia Scena Sfery, Bielsko-Biała) - podobało nam się BAAAARDZOOOOOO!

Ghostman Project, the vocalist Grzegorz Lulek (the Summer Stage in Sfera, Bielsko-Biała) - we liked it. LOOOOAAADS!

On Youtube

Ghostman Project - Pan Saxaphone, gościnnie (Letnia Scena Sfery, Bielsko-Biała)

Ghostman Project - Mr Saxaphone (guest) (the Summer Stage in Sfera, Bielsko-Biała)

Mural, Bielsko-Biała

A mural. Bielsko-Biała

Tuareg, XV Turniej Rycerski w Ogrodzieńcu

A Tuareg. The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec


Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Najgorętszy moment. Chłodzenie Połowica w piwnicznej karczmie, Ogrodzieniec

The hotest moment. Colling My Lovely Husband in the tavern in the cellar; Ogrodzieniec.

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Dwie strzały Tuarega (były i trzy!). XV Turniej Rycerski w Ogrodzieńcu

Tuareg's two arrows (there were three, too). The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

"Inni rycerze". Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

A different kin of knights. The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Panie rycerki. Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

Ladies of the Knights. The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Samuraje, gościnnie, Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

Samurais' guest performance. The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Pan Kasztelan, Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The Lord. The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, XV Turniej Rycerski

The 15th Tournament of Knights in Ogrodzieniec

Połowic - opowieści z mchu i w paproci. Wilkowice

My Lovely Husband in ferns. Wilkowice

Wilkowice


Wilkowice


Robaczek. Wilkowice

A bug.

Wilkowice


Bociany w gnieździe. Między Wilkowicami a Tresną

Starks nesting. Between Wilkowice and Tresna

Tresna, Jezioro Żywieckie

Tresna; over Żywiec Lake

Nad Jeziorem Żywieckim

Over Żywiec Lake

Straconka, paśnik

Straconka; feeding shelter

Straconka.


Dziewięciosił, Straconka

Endangered; fully protected. Straconka

Bliskie spotkanie 3go stonia z pawiem. Pszczyna, zagroda żubrów

Close encounters of the 3rd level with a peacock in Pszczyna

Pszczyna, zagroda żubrów

Pszczyna

Paw. Pszczyna, zagroda żubrów

The peacock in Pszczyna

Wyczekiwany deszcz. Widok z okna

Awaited rain. The view from the window

Czeski Cieszyn


Kraków


Wawel, Kraków (oczywiście)

Wawel Castle; Kraków

Wawel, Kraków (oczywiście)

Wawel Castle; Kraków

Przy Rynku. Kraków

By the Market Square

Cork i Dublin pod Mariackim. Kraków

Cork and Dublin by Mariacki Church

Steampunk. Rynek, Kraków


Pod Mariackim. Kraków


Więcej Dublina w Krakowie (fan duplińskiej drużyny piłki nożnej w niebieskiej koszulce)

More Dublin in Kraków (fan of Dublin soccer team in blue)

Wawel, Kraków (oczywiście)


Wawel, Kraków (oczywiście)


Kazimierz Wielki o zachodzie; pod Wawelem nad Wisłą. Kraków (oczywiście)

The king Kazimierz the Great at the sunset by Wawel Castle over Vistula River

O zachodzie słońca pod Wawelem nad Wisłą. Kraków (oczywiście)

At the sunset by Wawel Castle over Vistula River

Brzusie w zoo. Chorzów (właściwie administracyjnie teraz Katowice)

Bellies in the zoo. Chorzów (administrationally it is Katowice now, actually)

Brzusie w zoo. Chorzów

Bellies in the zoo. Chorzów

Sennie w zoo. Chorzów

Dreamy in the zoo. Chorzów

Sennie w zoo. Chorzów

Dreamy in the zoo. Chorzów

Koticzka w zoo, gościnnie. Chorzów

koticzka in the zoo in the zoo (guest performance). Chorzów

Bociek w zoo. Chorzów

A stark in the zoo. Chorzów

Biedronek w zoo. Chorzów

A ladybug in the zoo. Chorzów

Jesiennie w parku koło zoo. Chorzów.

Autumn moods in the park by the zoo. Chorzów

Goczałkowice


Sfera o zmroku. Bielsko-Biała

Sfera Shopping Centre by night, Bielsko-Biała

Połowic i Sfera o zmroku. Bielsko-Biała

My Lovely Husband and Sfera Shopping Centre by night, Bielkso-Biała

Koło Białego Krzyża. Szczyrk

By the White Cross, Szczyrk

Motylek koło Białego Krzyża. Szczyrk

A butterfly by the White Cross, Szczyrk

Poziomki i malinki koło Białego Krzyża (borówki nie doczekały). Szczyrk

Wild strawberries and raspberries by the White Cross (blueberries did not make it ;), Szczyrk

Połowic zbiera chęchy koło Białego Krzyża - na Matki Boskiej Zielnej. Szczyrk

My Lovely Husband collecting weeds by the White Cross for the wrench celebrating Saint Mary of Herbs; Szczyrk

koticzka koło Białego Krzyża. Szczyrk

koticzka by the White Cross, Szczyrk

Koło Białego Krzyża. Szczyrk

By the White Cross, Szczyrk

Cieszyńskie Święto Motoryzacji - Sprint IV runda

Cieszyn Festival of Motorisation - Sprint, 4th Round

Cieszyńskie Święto Motoryzacji - klasyka samochodów.

Cieszyn Festival of Motorisation - vintage cars

Cieszyńskie Święto Motoryzacji - klasyka samochodów. Skoda

Cieszyn Festival of Motorisation - vintage cars; Skoda

Cieszyńskie Święto Motoryzacji - klasyka samochodów

Cieszyn Festival of Motorisation - vintage cars

Cieszyńskie Święto Motoryzacji - klasyka samochodów. Mercedes

Cieszyn Festival of Motorisation - vintage cars; Mercedes

Cieszyńskie Święto Motoryzacji. Daimler Benz chroni obywateli

Cieszyn Festival of Motorisation - vintage cars. Daimler Benz protecting citizens

Cieszyńskie Święto Motoryzacji

Cieszyn Festival of Motorisation

Wzdłuż granicy. Cieszyn

Along the Polish-Czech border. Cieszyn

Dover. W drodze do Lądka (Zdroju)

Dover. On the way to London

Dover. W drodze do Lądka (Zdroju)

Dover. On the way to London